Utbildning

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning och har arbetat som lärare och instruktörer inom såväl näringslivet som offentlig sektor (gymnasium, universitet). De ämnen vi har undervisat i är bl a programmering, matematik, webbutveckling, artificiell intelligens och petroleumgeologi. Vi sätter oss snabbt in i nya områden när så krävs. Kursdeltagare har alltid gett oss mycket goda omdömen vid utvärderingar och vi har även en pedagogisk utmärkelse i bagaget.

Programmering

I programmeringskurser använder vi i första hand Java (vi är certifierade Java-programmerare). Vi har flera års erfarenheter som lärare på Sun Microsystems (nu Oracle) och har även undervisat OO-programmering på Uppsala universitet. Vi har vidare fungerat som mentorer hos kund (t ex Ericsson, Outokumpu och SCA). 

Webb

Vill du kompetensutveckla dig inom den kommande standarden för webbutveckling? HTML5 och CSS3 ger webbläsaren tydligare instruktioner och underlättar integrering av ljud, video, animeringar, mm. Vi arbetar med dessa tekniker på daglig basis.

Matematiska metoder

Använder du matematiska verktyg i ditt arbete? Vill du förbättra dina eller dina medarbetares kunskaper på området? Inom matematikområdet spänner vår erfarenhet från gymnasiematematik till statistik, avancerade multivariata metoder och s k data mining. Vi skräddarsyr kurser för de behov du har.

Anpassade utbildningar

Finns det något speciellt område du eller ditt företag vill utvecklas inom? Har du kursmaterial, men saknar en god pedagog? Vi kan ge kurser inom många olika områden, inte bara de som är relaterade till programmering och matematik. Vi sätter oss snabbt in i ämnet, framställer kursmaterial och håller kurser som alla kan förstå och få utbyte av. Det kan gälla en kommersiell programvara (där vi redan har mycket erfarenhet), en teknisk/industriell process (kanske din egen?), eller handhvandet av en maskin. Vi kan hålla kurser på plats eller tillhandahålla  lämpliga undervisningslokaler.