Text/Copy

Vi har omfattande erfarenhet som skribenter, översättare och utvecklare av kursmaterial. Vi har arbetat med de flesta typer av vetenskapligt och tekniskt avancerade dokument, på både svenska och engelska.

Manualer

Ägnar du mycket tid åt support? En välskriven och lättfattlig manual, helst tillgänglig online, kan drastiskt minska behovet av personlig support. Vi har producerat manualer inom mycket skiftande områden, från mjukvara för ambulanssjukvård (Ortivus AB) och avancerad kromatografiutrustning (GE Heathcare), till datorsimulering (Shell Petroleum) och träimpregnering (Linotech).

Undervisningsmaterial

Behöver du lära dina kunder eller medarbetare hur de egna produkterna eller tjänsterna fungerar? Undervisningsmaterial ställer höga krav på tydlighet och pedagogisk skicklighet. Vi har utvecklat kurser och kursmaterial för både gymnasium, universitet och näringsliv (Uppsala universitet, SCA, Outokumpu, Sun Microsystems m fl). Kursmaterial kan helt eller delvis göras tillgängligt i form av e-tjänster.

Vetenskapliga artiklar och sammanfattningar

Vill du publicera en artikel men har ont om tid? Vi har bred erfarenhet inom ett flertal vetenskapliga områden och kan hjälpa dig med t ex ramverk för vetenskapliga artiklar, översättning av vetenskaplig text, referenssökningar samt kontroll av manus före publicering. Bland dem vi hjälpt med vetenskapliga texter finns bl a British Petroleum, Allergan och Uppsala universitet.

Rapporter

Vill du ha en rapport från en vetenskaplig konferens eller ett symposium? Vi har skrivit ett flertal sådana rapporter, framför allt inom områdena IT och medicin (Frobozz, Roche, Allergan, UMC m fl). Vi sammanställer även undersökningsrapporter från såväl egna som andras undersökningar (British Petroleum, SCA, NFR).