Vad vi kan

Vi kan förklara komplicerade saker på ett begripligt och lättillgängligt sätt, och vi är bra på att effektivt presentera information via e-media.

Vår breda tekniska/natrvetenskapliga erfarenhet gör att vi inte bara kan kan hjälpa till med tekniken, utan också med alla andra delar av informationsarbetet – från planering och beredning av innehåll, till driftsättning och underhåll av t ex en webb.

Eftersom vi är lärare kan vi också hjälpa till med utbildning i form av kurser för t ex kunder eller medarbetare. Undervisning kan vi ge fysiskt på plats, eller via nätet med kursmaterial distribuerat via webb och appar.

Vi fokuserar framför allt på innehåll och funktion, men vi vet också hur man använder form (design) som ett verktyg för att effektivt förmedla information.