Företagsidén

Det finns många som kan producera hemsidor, men det finns få som kan ta ansvar för hela processen att skapa en meningsfull och effektiv kommunikation via e-media. Detta gäller speciellt när verksamheten som ska presenteras innefattar tekniskt komplicerade produkter och tjänster. Då krävs det kompetens och erfarenhet för att förstå verksamheten och för att kunna presentera den på ett begripligt sätt. Det är detta vi är bra på.

För många högteknologiföretag, till exempel inom life science, räcker det inte med en enkel webb som innehåller företagsbeskrivning och kontaktuppgifter. Man måste också kunna presentera sina tekniskt avancerade produkter och tjänster för olika målgrupper (kunder, partners, investerare, beslutsfattare osv). Man vill dessutom ofta ha en lösning som fungerar som en plattform för undervisning, information och inspiration. En sådan "arbetande" webb kan, förutom nyheter och diskussionsforum, även innehålla interaktiva manualer, utbildningsmaterial, interaktiva kurser, videofilmer, animeringar osv.

Det finns ett behov av mer heltäckande tjänster än de som rena webb- eller reklambyråer erbjuder. Tjänster som innefattar en större del av arbetet och ansvaret, och som i större utsträckning avlastar beställaren. Det är sådana tjänster vi tillhandahåller.

Torhald
Ulf