Jaze Interactive

Vi hjälper företag och organisationer att presentera komplicerade saker på ett lättillgängligt sätt. Framför allt arbetar vi med elektroniska media, som webb, telefonappar och digitala manualer, men vi hjälper även till med information i tryckt form, kursmaterial och utbildningar. Vi är erfarna pedagoger och skribenter med bred kompetens inom naturvetenskap, medicin, teknik och data, vilket gör att vi kan hjälpa dig i alla faser av utvecklingen av informationsmaterial, från planering till implementering.

En arbetande webb

En väl fungerande webb med användbara och lättillgängliga tjänster kan göra så mycket mer än att bara förmedla ett säljbudskap. Den kan ge information och inspiration, och den kan ta över många rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed spara tid och pengar. En bra webb kan t ex svara på frågor, leverera dokumentation, ge online-undervisning och utgöra plattform för planering och samarbete. Vi hjälper dig producera en sådan webb.